• รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  Nursery (เตรีมอนบุาล 2 ปี)
  KG.1-3 (ชั้นอนุบาล 1 - 3) 3 - 5 ปี GR.1-11 (ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 • กำหนดการซื้อหนังสือ

  ในวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 • การซื้อชุดนักเรียน

  สถานที่ขาย ณ หอประชุม

  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. -15.00 น. เป็นต้นไป

 • ตารางกำหนดการเรียนช่วง SUMMER

  เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 มีนาคม พ.ศ.2562

 

Newsletter

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่นี่...

Read More »

Learning by doing

รู้หรือไม่ การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ มันคืออะไร?

รู้หรือไม่ การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ มันคืออะไร? การเรียนรู้โดยการลงมือทำเป็นแนวคิดหรือความเชื่อ
ที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามความสนใจตาม
ความถนัดแล

Read More »

Update Coming Soon ............ 
(18 - 19 มกราคม 2561)

 

ข่าวสารและข้อมูลด้านอื่น ๆ

การสอนแบบสองภาษา

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

ห้องเรียนต่าง ๆ

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

แผนที่โรงเรียน

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

รอบรั้วโรงเรียน

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

ข่าวสารของโรงเรียน

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

ข่าวสารน่ารู้

สารสนเทศในโลกดิจิทัล

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

รวมวิดีโอการบรรยายเพื่อการศึกษา ๆ

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

บทเรียนและแบบทดสอบทางภาษา

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บ

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

รวบรวมสื่อการเรียนรู้ เน้นธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

ข่าวสารด้านอื่น ๆ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการวาดภาพ ๆ

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

บทเรียนเกี่ยวออนไลน์กับการเล่นกีตาร์และทฤษฎี

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

รวมบทเรียนเกี่ยวกับ Photoshop, Illustrator

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.

บทเรียนและแบบทดสอบทางภาษา 

Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede estibulum nulla orna nisl velit elit ac aliquat non tincidunt.

Namjusto cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla. Laoremut vitae doloreet condimentumst phasellentes dolor ut a ipsum id consectetus. Inpede cumst vitae ris tellentesque fring intesquet nibh fames nulla curabitudin.